TEAM COACHING

 

Van samen werken naar samenwerken

Mensen vormen een organisatie en het behalen van doelstellingen is mede afhankelijk van hun houding en gedrag. Vaak wordt ten onrechte verwacht dat mensen hun emoties thuislaten. Maar zodra we het kantoor binnenkomen zijn we niet ineens mens-af.

 

Mensen die niet samen willen of kunnen werken in de gewenste richting, veroorzaken fouten en omissies, of helpen deze in ieder geval niet te voorkomen, waarmee tijd en geld verloren gaat.

 

Dit geldt voor zowel managers als medewerkers. Beiden vormen zij de cruciale factor. Zij maken of breken een traject en het succes ligt in hun handen. Een echt samenwerkend team met de juiste positieve en constructieve instelling vormt de belangrijkste succesfactor voor het behalen van doelstellingen.

 

Renee is bij uitstek in staat om mensen binnen een team bij elkaar te brengen en van binnenuit echte samenwerking tot stand te brengen. Niet voor niets luidt haar thema dan ook: VAN SAMEN WERKEN NAAR SAMENWERKEN.

'Al na twee bijeenkomsten was onze samenwerking met de leverancier dermate verbetert, dat het directe besparing heeft opgeleverd.'

'Zonder de hulp die Renee ons geboden heeft in de verbetering van de samenwerking, waren onze resultaten niet tot stand gekomen.'

Werkwijze Team Coaching

Goede samenwerking in en tussen teams voor elkaar krijgen en behouden is niet vanzelfsprekend. Op basis van een vier-stappen plan kan binnen kort tijdbestek enorme vooruitgang worden geboekt.

Door goed te observeren en luisteren worden knelpunten in de samenwerking zichtbaar gemaakt en vervolgens op een prettige wijze omgebogen, zodat het gewenste resultaat wordt bereikt.

 

In vier stappen wordt gewerkt naar open en optimale samenwerking:

  • Stap 1: Elkaar kennen
  • Stap 2: Voelen van risico's
  • Stap 3: Omgaan met feedback
  • Stap 4: Samen afspraken maken

 

 

 

Meer inhoudelijke informatie over deze stappen is op verzoek verkrijgbaar.

Opdrachtgevers o.a.: Sligro, Weidmuller, Duo, Gemeente Utrecht, Den Haag, Waddinxveen en Waalwijk, UWV, Justis.

© Renee van Beckhoven - Alle rechten voorbehouden